Projecte ESCOLTA'M

El curs 2017-18 a l’escola Doctor Serés vam iniciar el PROJECTE ESCOLTA’M amb els alumnes de P5 d’infantil i 2n, 4t i 6è de Primària. Actualment, són 448 alumnes que realitzen el projecte, des de P4 a 6è.

El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

Amb el projecte, ens marquem uns objectius generals, els quals són:

  • - Construir una cultura de centre que tingui com a eix prioritari el treball de la persona de forma integral.
  • - Millorar la convivència a l’aula amb el grup classe i per extensió a tot el centre educatiu.
  • - Millorar els aprenentatges de l’alumnat.
  • escoltam300

Clica la imatge per poder veure totes les fotografies dels racons.