APADRINAMENT LECTOR

 L’apadrinament lector és un projecte que es porta a terme a la nostra escola des del curs 2015-16.

 Els més grans de l’escola apadrinen un nen/a dels més petits de primària. Concretament, els alumnes de 5è apadrinen un infant de 1r, continuant junts un curs més. Al romandre dos cursos junts es crea entre ells un vincle afectiu molt potent.

 El projecte es duu a terme un dia a la setmana durant la franja horària de lectura. Els padrins/es tenen la responsabilitat de preparar-se lectures i activitats, d’ajudar a aprendre a llegir, d’ajudar a comprendre, de tenir en compte el ritme del seu fillol/a, de ser un bon model lector, de ser pacient, amable i de crear un bon ambient de treball. Els fillols/es tenen la responsabilitat de fer les activitats proposades, de deixar-se ajudar, de ser pacient, amable i crear un bon ambient de treball.

 Per tal que així sigui, el dia de la inauguració del projecte es signa un contracte on queden reflexades totes les responsabilitats de cadascú. Aquesta acció queda immortalitzada amb una fotografia, a més, hi ha una altra on surt la parella amb el director, i les podeu veure penjades al bloc del curs de cada alumne.

 A més d’aquesta franja horària, també es fan altres activitats conjuntes com: acompanyar-se a veure el pessebre al poble, diverses activitats en algunes jornades culturals que celebra l’escola, intercanvi de regals (manualitats realitzades a l’àrea de plàstica), quan fan 2n entreguen les orles als seus padrins de 6è, entre d’altres…

 Els objectius principals són:

 - Adquisició pel gust per llegir

 - Portar a terme diferents responsabilitats

 - Ser un model lector

 - i crear una amistat... PER SEMPRE!!

 

CURS 2015/2016

CURS 2016/2017

CURS 2017/2018

CURS 2018/2019

Apadrinament 1rA i 5èA

Apadrinament 1rA i 5è

Apadrinament 1r i 5è

Apadrinament 1r i 5è

Apadrinament 1rB i 5èB

Apadrinament 1rB i 5è

Apadrinament 2n i 6è

Apadrinament 2n i 6è

Apadrinament 1rC i 5èC

Apadrinament 2n i 6è

Visita al Pessebre 2n i 6è

Inauguració Biblioteca 1r i 5è

Visita al Pessebre 1r i 5è

Visita al Pessebre 1r i 5è

Ens felicitem el nadal 1r i 5è

Ens felicitem el Nadal 1r i 5è

Cartes als Reis 1r i 5è

Ens felicitem el nadal 1r i 5è

Ens felicitem el nadal 2n i 6è

Comiat fi de curs 1r i 5è 

Comiat estiu 1r i 5è

Ens felicitem el nadal 2n i 6è

 

Ens felicitem el Nadal 2n i 6è

 

Comiat estiu 1r i 2n