HISTÒRIA

 

L'escola Dr. Serés rep el seu nom d'en Manuel Serés i Ibars, metge uròleg que va néixer a Alpicat l'any 1888, estudià a Barcelona i es doctorà a Madrid el 1912. S'especialitzà en tècnica anatòmica i en urologia, va morir a Barcelona el 1928.

Fa uns cinquanta anys, l'Escola estava situada en l'edifici que actualment ocupa l'Ajuntament.

L'any 1957, donat que havia augmentat molt la matrícula escolar, el "Ministerio de Educación" va concedir l'ampliació de dues aules més, i es va haver d'utilitzar els baixos de la "Comunitat de Regants".

Durant els anys 1959-1960, el "Ministerio de Educación" va construir un Col·legi nou, situat en l' actual carrer de la Sardana, on avui hi ha la Biblioteca Municipal.

 El 17 de gener de 1984 es va inaugurar l’actual edifici que acollia una part dels alumnes de Primària (Cicles Mitjà i Superior), mentre que els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial van romandre a l’antiga escola del carrer de La sardana nº1 (l’actual Biblioteca i Ludoteca Municipal).

El curs 1990-91 es va fer l’ampliació de l’edifici del Parc del Graó quedant, així, l’escola unificada.

L’any 2000 es va inaugurar l’actual menjador escolar, ampliant-se el curs següent.

El curs 2006-07 (12 d’abril de 2007) es va inaugurar l’ampliació de l’escola que actualment és de dues i tres línies.

El curs 2012-13, degut a l'augment de ratio, s'instal·len uns mòduls prefabricats. 

A més de l’edifici escolar i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola pot disposar durant l’horari lectiu de les instal·lacions del Parc del Graó: pistes de futbol, bàsquet, tennis, circuit d’atletisme, zona verda, que s’utilitzen durant l’hora d’esbarjo pels alumnes de Primària.

 
 
escola1                             escola0         escola2